Apdrošināšana

Vēlaties justies droši? Apdrošinieties jau šodien pret iespējamajiem riskiem nākotnē!

Taupot Jūsu laiku un naudu, Skandi Apdrošināšanas Brokeri profesionālā komanda parūpēsies par Jums vispiemērotāko un visizdevīgāko apdrošināšanas risinājumu visiem dzīves gadījumiem.

Piedāvājam dažādus apdrošināšanas veidus: OCTA, KASKO, ceļojumu, nelaimes gadījumu, privātīpašuma, komercīpašuma, veselības, vispārējās un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Domājot par klientu ērtībām, iegādājoties KASKO polises ar Skandi Apdrošināšanas Brokeri starpniecību, papildus piedāvājam:

 • 10% atlaidi Skandi Motors servisā visiem remonta un tehniskās apkopes darbiem un oriģinālajām rezerves daļām polises darbības laikā;
 • BEZMAKSAS maiņas automašīnu uz polisē noteikto periodu, iestājoties KASKO atlīdzības gadījumam (izņemot, iestājoties zādzības un laupīšanas riskam);
 • BEZMAKSAS konsultācijas no apdrošināšanas gadījuma pieteikuma iesniegšanas brīža līdz automašīnas remonta darbu pabeigšanai;
 • Apdrošināšanas piedāvājumu, kas balstīts uz vispusīgu tirgus analīzi un Skandi Motors sniegtajām atsauksmēm par klientiem lojālākajiem apdrošinātājiem.

Iegādāties polisi

Apdrošināšanas gadījuma pieteikšana

Taupiet savu laiku un piesakiet apdrošināšanas atlīdzību gadījumu Skandi Motors.

Skandi Motors profesionālā komanda:

 • palīdzēs Jums noformēt pieteikumu apdrošināšanas kompānijai;
 • veiks automašīnas bojājumu apskati;
 • saskaņos ar apdrošināšanas kompāniju remonta darbu tāmi;
 • konsultēs Jūs par Jūsu likumīgajām tiesībām;
 • veiks nepieciešamos remontdarbus, ja polises noteikumi paredz remontdarbu izpildi Skandi Motors servisā.

Noticis apdrošināšanas atlīdzības gadījums – zvani!
+371 67 300 186

Pieteikt apdrošināšanas gadījumu

Noderīgi

 • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri ir apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība, kas atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem ir reģistrēta Latvijas Republikas Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā. Informācija par reģistrāciju pieejama www.fktk.lv
 • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri ir viena dalībnieka komercsabiedrība, kurai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri. 
 • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri nepastāv līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību viena vai vairāku apdrošinātāju interesēs.  
 • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri, sniedzot ieteikumus attiecībā uz klientam izdevīgāko apdrošināšanas piedāvājumu un/vai sagatavojot apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojas uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi.
 • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs.
 • SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri elektroniskā formā sagatavotie priekšapmaksas rēķini ir derīgi un spēkā esoši arī gadījumā, ja tie nesatur rekvizītu “paraksts”, bet tajos ir ietverta atzīme „Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”.

Terminu skaidrojums

Pašrisks.
Zaudējuma daļa izteikta naudas vienībās vai procentos no zaudējuma summas, ko pie apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, apdrošinājuma ņemējs uzņemas segt pats. Pašrisks ir apdrošinājuma ņēmēja līdzdalība zaudējuma segšanā.

Virsapdrošināšana.
Gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu pārsniedz tā atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Ja apdrošinājuma summa attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.

Zemapdrošināšana.
Gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu ir mazāka par apdrošinātā objekta atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Šajā gadījumā apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un objekta vērtību.

Komisiju apmērs

Finanšu pārskats

Procedūra, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības

Kontakti

SIA Skandi Apdrošināšanas Brokeri
Reģistrācijas nr. 40103779105
Juridiskā adrese: Lielirbes iela 32, Rīga, LV-1046
Nordea Bank AB Latvijas filiāle 
Konts: LV57NDEA0000084168560

Rīgas birojs:
Lielirbes iela 32, Rīga, LV-1046
tālrunis: +371 67 300 150
fakss: +371 67 409 562
e-pasts:
www.skandimotors.lv

Liepājas birojs:
Brīvības iela 146c, Liepāja, LV-3401
tālrunis: +371 20 220 111
fakss: +371 63 483 611
e-pasts:
www.skandimotors.lv

Sadarbības partneri

Balta
BAN
BTA
Compensa
ERGO
Gjensidige
IF
Seesam

Kontaktpersonas

Apdrošināšanas speciālisti

Tenis Šļūka

Tenis Šļūka
Apdrošināšanas brokeris

Renārs Grigorovičs

Renārs Grigorovičs
Apdrošināšanas brokeris

Gatis Grīnvalds

Gatis Grīnvalds
Apdrošināšanas brokeris

Evita Rolava

Evita Rolava
Apdrošināšanas brokera palīgs

Ieva Kazbuķe

Ieva Kazbuķe
Apdrošināšanas brokera palīgs

Apdrošināšanas atlīdzību speciālisti

Mairita Širokina

Mairita Širokina
Apdrošināšanas atlīdzību speciāliste

Dzintars Romanovskis

Dzintars Romanovskis
Apdrošināšanas atlīdzību speciālists

Gaitis Pīgožnis

Gaitis Pīgožnis
Apdrošināšanas atlīdzību speciālists

Zigmārs Bērziņš

Zigmārs Bērziņš
Apdrošināšanas atlīdzību speciālists